Phòng chống COVID-19

Phòng chống COVID-19


Ngày 17/4/2023, Thông báo tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 17/4/2023, Thông báo tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 (file đính kèm)


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  192,685       1/458