Phòng chống COVID-19

Phòng chống COVID-19


NỘI DUNG

    08_02_2020_Thông báo về việc phun thuốc khử trùng các cơ sở Trường Đại học Lạc Hồng

    08_02_2020_Thông báo số 69/TB-ĐHLH của Hiệu trưởng nhà trường về việc phun thuốc khử trùng các cơ sở Trường Đại học Lạc Hồng (file đính kèm)


    © 2021 Đại học Lạc Hồng
      45,921       1/311