Phòng chống COVID-19

Phòng chống COVID-19


NỘI DUNG

    15_02_2020_Thông báo về việc tiếp tục cho sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh COVID-19

    15_02_2020_Thông báo số 76/TB-ĐHLH của Hiệu trưởng nhà trường về việc tiếp tục cho sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (file đính kèm).


    © 2021 Đại học Lạc Hồng
      45,933       1/311