Phòng chống COVID-19

Phòng chống COVID-19


NỘI DUNG

    19_02_2021_Kế hoạch triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong nhà trường sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

    19_02_2021_Kế hoạch số 120/KH-ĐHLH của Hiệu trưởng nhà trường về việc triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong nhà trường sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (file đính kèm). Tờ khai y tế đối với người có các triệu chứng như ho, sốt, khó thở (file đính kèm).


    © 2021 Đại học Lạc Hồng
      1,606       1/88