Phòng chống COVID-19

Phòng chống COVID-19


NỘI DUNG

    19_02_2021_Thông báo lịch phun thuốc khử trùng phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021

    19_02_2021_Thông báo số 121/TB-ĐHLH của Hiệu trưởng nhà trường về việc lịch phun thuốc khử trùng phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 (file đính kèm).


    © 2021 Đại học Lạc Hồng
      1,557       1/88