Phòng chống COVID-19

Phòng chống COVID-19


NỘI DUNG

    29_02_2020_Thông báo về việc cho sinh viên nghỉ học tập trung; học online để đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

    29_02_2020_Thông báo số 134/TB-ĐHLH của Hiệu trưởng nhà trường về việc cho sinh viên nghỉ học tập trung; học online để đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (flie đính kèm)


    © 2021 Đại học Lạc Hồng
      45,962       1/311