Phòng chống COVID-19

Phòng chống COVID-19


NỘI DUNG

    07_3_2020_Thông báo về việc đo thân nhiệt phòng ngừa dịch cúm do vi rút COVID-19 tại Trường Đại học Lạc Hồng

    07_3_2020_Thông báo số 162/TB-ĐHLH của Hiệu trưởng nhà trường về việc đo thân nhiệt phòng ngừa dịch cúm do vi rút COVID-19 tại Trường Đại học Lạc Hồng (file đính kèm)


    © 2021 Đại học Lạc Hồng
      45,938       1/311