Phòng chống COVID-19

Phòng chống COVID-19


NỘI DUNG

    07_3_2020_Kế hoạch thực hiện đo thân nhiệt phòng, ngừa dịch cúm do vi rút COVID-19 tại Trường Đại học Lạc Hồng

    07_3_2020_Kế hoạch số 167/KH-ĐHLH của Hiểu trưởng nhà trường về việc thực hiện đo thân nhiệt phòng, ngừa dịch cúm do vi rút COVID-19 tại Trường Đại học Lạc Hồng (file đính kèm)


    © 2021 Đại học Lạc Hồng
      45,937       1/311