Phòng chống COVID-19

Phòng chống COVID-19


NỘI DUNG

    21_3_2020_Hướng dẫn xử lý các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở tại Trường Đại học Lạc Hồng

    21_3_2020_Hướng dẫn số 225/HD-ĐHLH của Hiệu trưởng nhà trường về việc xử lý các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở tại Trường Đại học Lạc Hồng (file đính kèm)


    © 2021 Đại học Lạc Hồng
      1,613       1/88