Phòng chống COVID-19

Phòng chống COVID-19


NỘI DUNG

    27_4_2020_Thông báo về việc tiếp tục thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi người học đến trường

    27_4_2020_Thông báo số 33/TB-ĐHLH  của Hiệu trưởng nhà trường về việc tiếp tục thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi người học đến trường (file đính kèm)


    © 2021 Đại học Lạc Hồng
      16,524       1/195