Phòng chống COVID-19

Phòng chống COVID-19


NỘI DUNG

    27_4_2020_Thông báo về việc khai báo thông tin sức khỏe phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với người học Trường Đại học Lạc Hồng

    27_4_2020_Thông báo số 334/TB-ĐHLH của Hiệu trưởng nhà trường về việc khai báo thông tin sức khỏe phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với người học Trường Đại học Lạc Hồng (file đính kèm)


    © 2021 Đại học Lạc Hồng
      16,559       1/195