Phòng chống COVID-19

Phòng chống COVID-19


NỘI DUNG

    28_4_2020_Thông báo về việc cho học viên, sinh viên đi học tập trung bình thường trở lại, sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch COVID-19

    28_4_2020_Thông báo số 350/TB-ĐHLH của Hiệu trưởng nhà trường về việc cho học viên, sinh viên đi học tập trung bình thường trở lại, sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch COVID-19 (file đính kèm)


    © 2021 Đại học Lạc Hồng
      16,537       1/195