Phòng chống COVID-19

Phòng chống COVID-19


NỘI DUNG

    05_5_2020_Báo cáo kết quả tuyên truyền, giáo dục ATGT cho HSSV; phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2020

    05_5_2020_Báo cáo số 356/BC-ĐHLH của Hiệu trưởng nhà trường về kết quả tuyên truyền, giáo dục ATGT cho HSSV; phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2020 (file đính kèm)


    © 2021 Đại học Lạc Hồng
      16,548       1/195