Phòng chống COVID-19

Phòng chống COVID-19


NỘI DUNG

    24_6_2020_Thông báo về việc người chủ động đo thân nhiệt khi đến trường

    24_6_2020_Thông báo số 575/TB-ĐHLH của Hiệu trưởng nhà trường về việc người chủ động đo thân nhiệt khi đến trường (file đính kèm)


    © 2021 Đại học Lạc Hồng
      16,514       1/195