Phòng chống COVID-19

Phòng chống COVID-19


NỘI DUNG

    10_7_2021_Công văn về việc chấp thuận cho 03 sinh viên nước ngoài được ở lại nhà khách Lạc Hồng để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19

    10_7_2021_Công văn số 705/ĐHLH của Hiệu trưởng nhà trường về việc chấp thuận cho 03 sinh viên nước ngoài được ở lại nhà khách Lạc Hồng để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 (file đính kèm)


    © 2021 Đại học Lạc Hồng
      16,516       1/195