Phòng chống COVID-19

Phòng chống COVID-19


NỘI DUNG

    01_9_2020_Thông báo về việc đo thân nhiệt tại Trường Đại học Lạc Hồng từ ngày 07/9/2020

    01_9_2020_Thông báo số 812/TB-ĐHLH của Hiệu trưởng nhà trường về việc đo thân nhiệt tại Trường Đại học Lạc Hồng từ ngày 07/9/2020 (file đính kèm)


    © 2021 Đại học Lạc Hồng
      45,965       1/311