Phòng chống COVID-19

Phòng chống COVID-19


01_9_2020_Thông báo về việc đo thân nhiệt tại Trường Đại học Lạc Hồng từ ngày 07/9/2020

01_9_2020_Thông báo số 812/TB-ĐHLH của Hiệu trưởng nhà trường về việc đo thân nhiệt tại Trường Đại học Lạc Hồng từ ngày 07/9/2020 (file đính kèm)


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  152,250       2/405