Phòng chống COVID-19

Phòng chống COVID-19


NỘI DUNG

    22_7_2021_Công văn về việc thống nhất cơ sở 5 của trường cho phường Bửu Long làm địa điểm tổ chức xét nghiệm Sars-CoV-2

    22_7_2021_Công văn số 905/ĐHLH của Hiệu trưởng nhà trường về việc thống nhất cơ sở 5 của trường cho phường Bửu Long làm địa điểm tổ chức xét nghiệm Sars-CoV-2 (flie đính kèm)


    © 2021 Đại học Lạc Hồng
      45,961       1/311