Phòng chống COVID-19

Phòng chống COVID-19


NỘI DUNG

    30_10_2020_Công văn về việc đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 tại Ngày hội sinh viên LHU, Lễ khai giảng và đêm nhạc hội chào đón Tân sinh viên khóa 2

    30_10_2020_Công văn số 1103/ĐHLH của Hiệu trưởng nhà trường về việc đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 tại Ngày hội sinh viên LHU, Lễ khai giảng và đêm nhạc hội chào đón Tân sinh viên khóa 2020 (file đính kèm)


    © 2021 Đại học Lạc Hồng
      45,955       1/311