Phòng chống COVID-19

Phòng chống COVID-19


NỘI DUNG

    08_8_2021_Thông báo về việc phân bổ danh sách đi tiêm vắc xin phòng COVID-19, đợt tháng 8/2021

    08_8_2021_Thông báo số 959/TB-ĐHLH của Hiệu trưởng nhà trường về việc phân bổ danh sách đi tiêm vắc xin phòng COVID-19, đợt tháng 8/2021 (file đính kèm) 


    © 2021 Đại học Lạc Hồng
      45,942       1/311