Phòng chống COVID-19

Phòng chống COVID-19


Ngày 19/9/2022, Kế hoạch đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 năm học 2022-2023

Ngày 19/9/2022, Kế hoạch đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 năm học 2022-2023 (file đính kèm)


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  152,234       1/407