Phòng chống COVID-19

Phòng chống COVID-19


NỘI DUNG

    12_3_2020_Thông báo về việc tiếp tục cho sinh viên của trường nghỉ học tập trung; học online để đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

    12_3_2020_Thông báo số 189/TB-ĐHLH của Hiệu trưởng nhà trường về việc tiếp tục cho sinh viên của trường nghỉ học tập trung; học online để đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (file đính kèm)


    © 2021 Đại học Lạc Hồng
      45,958       1/311